Fairsales Charter

Art. 1 Respect voor de klant

De klant verdient alle respect en dit gaat verder dan het voorleggen van kwaliteitsnormen van het product of van eerlijke handel. Het is tevens een formeel engagement tot eerlijke verkoop.

Art. 2 Productgarantie

Elk product of dienst moet beantwoorden aan de wettelijke voorschriften die gelden in het land van levering en door de klant gevraagde extralegale normen. De door de leverancier ontwikkelde producten of procédés zijn niet in strijd met een octrooi, fabrieksmerk of enige wet inzake industriële eigendommen. Als de klant de plannen of modellen afleverde, ligt deze verantwoordelijkheid echter bij de klant. 

Art. 3 Verkoopsgarantie

  • Correcte prijzen zonder verrassingen
  • Degelijke dienst-na-verkoop
  • Degelijke wederzijdse contractuele garantie
  • Zonder het bewust omzeilen van bepaalde wettelijke klant beschermende verplichtingen

Art. 4 Wederzijdse garantie

Als wederzijdse garantie zullen zowel de leverancier als zijn klant hoffelijk blijven en bij elk geschil alvorens een gerechtelijke procedure te starten een verzoening pogen. 

De leverancier mag ook verwachten dat hij

  • product en dienst samen helpen verbeteren 
  • tijdig verwittigt bij problemen 
  • duidelijke en correcte bestellingen plaatsten 
  • betalingstermijnen respecteren

Art. 5 Klachtengarantie

Een online verzoeningsaanvraag via de site www.lisdirect.net is gratis voor de klanten van de Certified FAIRSALES leveranciers. 

Fairsales Charter

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x